CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Najpopularniejsze odmiany CFW na Playstation 3
Regulamin działu
Dział ten służy wyłącznie do publikacji materiałów związanych z CFW lub ewentualnych komentarzy/pytań do tematów już istniejących. W dziale ZABRONIONE jest tworzenie nowych tematów z prośbami o pomoc, które powinny być stworzone w sekcji PS3 HELP DESK!
  • Sponsorzy

CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez Vintage_77 » 08.08.2021, 23:40

4.88.2 Wydano niestandardowe oprogramowanie układowe Evilnat Cobra (8.3) (CFW-CEX)

CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

AKTUALIZACJA 4.88.2: Programista PS3 @Evilnat zaktualizował i wydał 4.88 .2 Evilnat (Cobra 8.3) CFW , pojawiło się wiele nowych opcji, takich jak dodany menedżer plików, opcja przełączania wersji Cobra i różne inne nowe opcje wyszczególnione w changlog podany poniżej. Deweloper dostarczył również szereg poprawek i ulepszeń, Zobacz wszystkie szczegóły wydania 4.88.2 tego najnowszego CFW autorstwa@Evilnat
Oryginalne wydanie (4.88.1) Programista @Evilnat (twórca wydań takich jak SEN Enabler i PAUD Unpacker) stworzył i wydał 4.88 EVILNAT's COBRA CFW , po sukcesie 4.87 Evilnat's CFW, twórca zapewnia kolejne zaufane wydanie CFW, które zapewnia Cobra Payload i wszystkie funkcje, które przynosi (uwaga: MAMBA jest alternatywą dla Cobra Payload, Cobra jest zawarta w oprogramowaniu układowym, gdzie MAMBA jest zwykle wstrzykiwana do standardowego CEX CFW za pośrednictwem aplikacji homebrew. Zobacz wszystkie szczegóły tego wydania CFW poniżej Również w zestawie są:noBD / noBT / noBD & noBT CFW Buduje(za uszkodzoną konsolę to, aby je ponownie użytkowej)


-STLcardsWS​CFW Evilnat.png​
CFW 4.88.2 Szczegóły wydania Evilnat

4.88.2 EVILNAT (COBRA 8.3)

Dziennik zmian
Naprawiono wyciek pamięci w jądrze LV2 przy włączonej Cobra
Dodano opcję zrzutu ERK (eid_root_key) przez xai_plugin (z zrzutu kluczy root EID w flatz)
Dodano opcję zrzutu LV2 przez xai_plugin
Dodano opcję zrzutu LV1 przez xai_plugin
Dodano menedżera plików w xai_plugin (przez DeViL303)
Dodano opcję przełączania wersji Cobra, wydania (domyślnie w CFW) i debugowania (pobieranie dzienników debugowania przez socat)
Ręczna prędkość wentylatora działa teraz również przy wyłączonej Cobra
Dodano system blokujący logowanie w PSN/SEN, gdy włączone są wywołania systemowe CFW (przez DeViL303)
Dodano sortowanie gier według nazwy i opcji daty (według aldostools)
xai_plugin przetłumaczone na brazylijski (dzięki jcorrea i LuanTeles)
xai_plugin przetłumaczone na język polski (dzięki KcrPLo i Agrippa)
xai_plugin przetłumaczone na włoski (dzięki Sheireen)
xai_plugin przetłumaczone na chiński tradycyjny/uproszczony (dzięki xiaoyang)
xai_plugin przetłumaczone na hiszpański

Cechy
Wykonany z 4,88 OFW
Wykonane ręcznie bez narzędzi automatycznych
SEN/PSN włączone
Wyłączono usuwanie niepodpisanych plików act.dat i .rif
Dozwolone niepodpisane pliki act.dat i .rif
Dozwolone uruchamianie niepodpisanych aplikacji
Kompatybilność z FSELF
Odblokowanie wersji demonstracyjnej C00
Wyłączono sprawdzanie licencji LIC.EDAT
Może być zainstalowany powyżej 3,55 OFW
Może być zainstalowany powyżej +3,56 OFW (zestaw narzędzi bguerville)
Może być zainstalowany na dowolnym CFW CEX
COBRA 8.3 dodana i włączona domyślnie
Pełna kompatybilność z grami PS2
Możliwość obniżenia wersji z dowolnego CFW z aktywnymi flagami QA
Flagi kontroli jakości są aktywne, jeśli zostały wcześniej włączone
Komunikat o wyłączonej epilepsji podczas rozruchu
Kompatybilność z grami PSX w ISO
Kompatybilność z grami PSP w ISO
Kompatybilność z grami PS2 w ISO
Kompatybilność z grami PS3 w formacie folderów ISO/JB
Kompatybilność z ReactPSN
Wyświetlanie temperatur w XMB w grze w grach PS2
Obejście ekranu RSOD
Obejście ekranu BSOD
PS3_GAME/app_home
Zrzut ekranu XMB w grze
Dodano menedżera pakietów
Poprawiono CoreOS Hash Check, aby zapobiec Brickowi na konsolach z obniżoną wersją wersji bez skrótów
Poprawiono, aby usunąć ochronę LV2
Peek and Poke (LV2)
Peek and Poke (LV1)
Ochrona CINAVIA wyłączona
Możliwość sortowania gier według nazwy i daty

Kobra 8,3
Failsafe Cobra stage2 (by bguerville/aldo)
Przywróć CFW Syscalls bez ponownego uruchamiania, po prostu wchodząc do „Ustawienia> Aktualizacja systemu” w XMB (by aldo)
Zintegrowany wentylator dynamicznej kontroli (do sterowania wentylatorem, gdy webMAN jest rozładowany) (firmy aldo/Evilnat)
Obsługa integracji Photo GUI z webMAN MOD (montowanie gier z kolumny 'Photo') (by aldo/DeViL303)
Pobierz/ustaw prędkość wentylatora (od aldo)
Włącz/wyłącz funkcje: Photo GUI, Restore Syscalls (by aldo)
Opcode do tworzenia CFW Syscalls (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 35) (przez aldo)
Opcode, aby ustawić fałszywy identyfikator konta (przez Evilnat)
Opcode do aktywacji konta (act.dat) (przez Evilnat)
Opcode do utworzenia licencji (RIF) (przez Evilnat)
Zaktualizowano ps3mapi_load_process_modules, aby załadować niestandardowe moduły i moduły systemowe (przez haxxxen)
Dodano ps3mapi_get_process_module_info
Zwiększono z 24 do 32 maksymalną liczbę ścieżek na mapie (wg aldo)
Dodano łatkę sm_get_temperature w jądrze (przez Evilnat)
Dodano łatkę sm_get_fan_policy w jądrze (przez Evilnat)
Dodano łatkę sm_set_fan_policy w jądrze (przez Evilnat)
Naprawiono ładowność Control FAN, unikając ładowania poprzedniego trybu (przez Evilnat)
Wyłącz stage2.bin podczas ładowania Menu odzyskiwania (przez haxxxen)
Naprawiono maksymalną prędkość wentylatora po wyłączeniu (przez Evilnat)
Ulepszony kod flag QA Habiba zaimportowany przez aldostools (przez Evilnat)
Naprawiono czarny ekran w przekonwertowanych grach CFW2OFW (przez Evilnat)
Dodano sm_ring_buzzer z single_beep, double_beep i triple_beep (przez Evilnat)
Pomiń tworzenie licencji (rif), jeśli już istnieje (przez aldo)
Dodano symbol cellFsMkdir (przez Evilnat)
Dodano stałą prędkość wentylatora podczas uruchamiania PS2 ISO (przez Evilnat)
Sprawdź/wyłącz/włącz flagi kontroli jakości (przez Evilnat)
Utworzenie act.dat podczas uruchamiania gry PSN (przez Evilnat)
Konwertuj czyjąś saveatę na własną saveatę (przez Evilnat)
Zablokuj logowanie w PSN/SEN, gdy włączone są wywołania systemowe CFW (przez DeViL303)

Testowany w:
CECH-2000A
CECH-2000B
CECH-2001A
CECH-2002B
CECH-2004A
CECH-2012A
CECH-2104B
CECH-2500A
CECH-2501A
CECH-2504A
CECH-2511A
CECH-2511B
CECH-L04
CECHA01
CECHE01
CECHB01
CECHC04
CECHG01
CECHP01

Ulepszenia wtyczki xai

Opcje te znajdują się w zakładce Sieć podopcją[★ Narzędzia oprogramowania układowego użytkownika]:

Opcje zasilania
Wyłącz: wyłącza PS3
Hard Reboot: Całkowite ponowne uruchomienie PS3
Miękki restart: łagodnie restartuje PS3
Uruchom ponownie LV2: Ponownie uruchamia LV2

Menedżer plików
Wewnętrzny dysk twardy 0: Zarządzaj plikami PS3 w /dev_hdd0
Wewnętrzny dysk twardy 1: Zarządzaj plikami z pamięci podręcznej PS3 w /dev_hdd1
Urządzenia pamięci masowej USB: Zarządzaj plikami na urządzeniach USB
Wewnętrzna pamięć flash: Zarządzaj wewnętrznymi plikami flash PS3
Dysk optyczny: Zarządzaj dyskami optycznymi
Karty pamięci: Zarządzaj kartami pamięci

Podstawowe narzędzia
Prędkość WENTYLATORA: Pokazuje aktualną prędkość WENTYLATORA
Temperatura PS3: pokazuje aktualną temperaturę procesora i RSX
Pokaż IDPS: Pokazuje aktualny IDPS
Pokaż PSID: Pokazuje bieżący PSID
Przełącz Coldboot: Przełącza pomiędzy niestandardowym/oryginalnym coldboot.raf
Przełącz wersję systemu: Przełącza pomiędzy niestandardową/oryginalną wersją systemu w „Informacjach o systemie”

Podstawowe narzędzia > Narzędzia xRegistry
Kopia zapasowa xRegistry.sys: Tworzy kopię zapasową xRegistry.sys do /dev_usb lub /dev_hdd0
Przypisanie przycisków: przełącza przyciski O i X

Narzędzia Cobra
Informacje o kobrze: Pokazuje aktualne informacje o kobrze
Sprawdź Syscall 8: Sprawdza stan Syscall 8 Cobry
Utwórz wywołania systemowe : Utwórz wywołania systemowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 i 35
Zezwól na przywracanie wywołań systemowych: Umożliwia przywracanie wywołań systemowych za pomocą „Aktualizacji systemu”
Pomiń tworzenie licencji: Pomija zastępowanie pliku licencji (RIF), jeśli już istnieje
Przełącz wersję Cobra: Przełącza między wersjami wydania i debugowania (wymagane jest ponowne uruchomienie)
Przełącz Cobra: Włącza lub wyłącza Cobrę (wymagane jest ponowne uruchomienie)

Narzędzia Cobra > Narzędzia wentylatorów
Tryb sterowania wentylatorem: WYŁĄCZONY: wyłącza sterowanie wentylatorem Cobra
Tryb sterowania wentylatorami: SYSCON : Pozwala systemowi SYSCON PS3 kontrolować prędkość wentylatora
Tryb sterowania wentylatorem: MAX : Ustaw prędkość wentylatora Cobra na 0xFF

Cobra Tools > Narzędzia QA
Sprawdź flagi QA: Sprawdź, czy flagi QA są włączone lub wyłączone
Włącz flagi QA: Włącza flagi QA
Wyłącz flagi QA: Wyłącza flagi QA

Cobra Tools > FAN Tools > Dynamic FAN Control
Maksymalna temperatura: 60°C: Dynamicznie ustawia prędkość wentylatora, aby utrzymać system w maksymalnej temperaturze 60°C
Maksymalna temperatura: 65°C: Dynamicznie ustawia prędkość wentylatora, aby utrzymać system w maksymalnej temperaturze 65°C
Maksymalna temperatura: 70°C: Dynamicznie ustawia prędkość wentylatora, aby utrzymać system w maksymalnej temperaturze 70°C
Maksymalna temperatura: 75°C: Dynamicznie ustawia prędkość wentylatora, aby utrzymać system w maksymalnej temperaturze 75°C

OSTRZEŻENIE: Niektóre PS3 nie mogą osiągnąć/utrzymać niektórych opcjonalnych temperatur, używaj ostrożnie

Cobra Tools > FAN Tools > Manual Speed
Prędkość ręczna: 40%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 40% (0x67)
Prędkość ręczna: 45%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 45% (0x75)
Prędkość ręczna: 50%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 50% (0x80)
Prędkość ręczna: 55%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 55% (0x8E)
Prędkość ręczna: 60%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 60% (0x9B)
Prędkość ręczna: 65%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 65% (0xA8)
Prędkość ręczna: 70%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 70% (0xB5)
Prędkość ręczna: 75%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 75% (0xC0)
Prędkość ręczna: 80%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 80% (0xCE)
Prędkość ręczna: 85%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 85% (0xDA)
Prędkość ręczna: 90%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 90% (0xE7)
Prędkość ręczna: 95%: Ustawia prędkość wentylatora statycznie na 95% (0xF4)

OSTRZEŻENIE: Wybrana prędkość będzie statyczna, nie zostanie automatycznie zmieniona w żadnym momencie

Cobra Tools > FAN Tools > PS2 FAN
Tryb wentylatora PS2: WYŁĄCZONY: Wyłącza sterowanie wentylatorem w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: SYSCON: Pozwala systemowi SYSCON PS3 kontrolować prędkość wentylatora w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 40%: Ustawia prędkość wentylatora na 0x66 w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 50%: Ustawia prędkość wentylatora na 0x80 w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 60%: Ustawia prędkość wentylatora na 0x9A w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 70%: Ustawia prędkość wentylatora na 0xB4 w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 80%: Ustawia prędkość wentylatora na 0xCE w grze PS2
Tryb wentylatora PS2: 90%: Ustawia prędkość wentylatora na 0xE8 w grze PS2

OSTRZEŻENIE: W grze PS2 nie ma funkcji Control FAN, wybierz ostrożnie

Narzędzia PSN
Wyłącz wywołania systemowe : Wyłącza wywołania systemowe i usuwa pliki historii
Pokaż ID konta: Pokazuje ID konta bieżącego użytkownika
Utwórz identyfikator konta : Tworzy fałszywy identyfikator konta dla bieżącego użytkownika w xRegistry
Zastąp ID konta : nadpisuje ID konta bieżącego użytkownika fałszywym w xRegistry
Aktywuj konto: Tworzy plik act.dat na bieżącym koncie lokalnym
Utwórz licencję: Tworzy licencje RIF z plików RAP z „x:\exdata”
Kopia zapasowa pliku aktywacyjnego: Tworzy kopię zapasową act.dat na /dev_usb lub /dev_hdd0
Wyłącz konto: trwale usuwa plik aktywacyjny act.dat bieżącego użytkownika
Konwertuj zapisaną: Konwertuje zapisaną z "/dev_usbXXX/PS3/SAVEDATA" na własną zapisaną

Zrzuć narzędzia
Wyświetl dziennik: http://localhost/dev_hdd0/tmp/cfw_settings.log (do tej funkcji wymagany jest moduł webMAN MOD)
Wyczyść plik dziennika: resetuje plik /dev_hdd0/tmp/cfw_settings.log
Zrzuć IDPS: Zapisuje IDPS do pliku dziennika
Zrzuć PSID: Zapisuje PSID w pliku dziennika
Zrzuć LV2: Zrzuca LV2 do /dev_usb lub /dev_hdd0/tmp
Zrzuć LV1: Zrzuca LV1 do /dev_usb lub /dev_hdd0/tmp
Zrzuć ERK: Zrzuca eid_root_key do /dev_usb lub /dev_hdd0/tmp
Logowanie użycia KLicense: Zapisuje nazwę pliku i klienta do pliku dziennika
Logowanie bezpiecznego identyfikatora pliku: Zapisuje nazwę danych zapisu i klucz identyfikatora pliku do pliku dziennika
Zrzuć klucz skrótu dysku: Pobiera klucz skrótu dysku z ORYGINALNEGO dysku z grą

Narzędzia serwisowe
Wyświetl odpowiednią wersję: wyświetla minimalną wersję downgrade
Sprawdź system plików: uruchamia się ponownie i umożliwia sprawdzenie i naprawę systemu plików
Przebuduj bazę danych: Ponowne uruchamianie z ustawioną flagą przebudowy bazy danych
Przełącz tryb odzyskiwania: Uruchom ponownie w trybie odzyskiwania (nieobsługiwane w modelach NAND!)

Narzędzia serwisowe > Zaawansowane narzędzia serwisowe
Naprawa RSOD: Ponownie zainicjuj region VTRM, aby spróbować naprawić RSOD
Przełącz tryb serwisu fabrycznego: Wejdź/wyjdź z trybu serwisu fabrycznego (NIE INSTALUJ CFW NA FSM)
Ponowne małżeństwo z dyskiem Bluray: Wymaga: Wejdź do FSM i skopiuj „eid_root_key” do /dev_usb
Załaduj jądro LV2: ładuje plik lv2_kernel.self z /dev_usb000 lub /dev_flash


Samouczek konwersji zapisanych stanów gry

OSTRZEŻENIE: Ta opcja nadpisze bieżącą saveatę w dev_usbXXX, używaj jej ostrożnie

Pobierz czyjś zapis gry dla wybranej przez siebie gry
Zapisz zapisane dane w pendrivie w folderze „X:\PS3\SAVEDATA” (pendrive musi być w systemie FAT32)
Włóż pendrive do PS3
Wybierz kartę Sieć > [★ Niestandardowe narzędzia oprogramowania układowego] > Narzędzia PSN > Konwertuj zapisane dane
Poczekaj, aż konwersja się zakończy
Po zakończeniu skopiuj przekonwertowaną saveatę przez XMB „ Narzędzie zapisanych danych (PS3) ”
Uruchom grę i wczytaj nowe zapisane dane


Tworzenie samouczka act.dat

OSTRZEŻENIE: ID konta jest powiązane z zapisanymi danymi i trofeami, więc jeśli twój obecny użytkownik ma już prawidłowy ID konta i nadpiszesz go, nie będziesz mógł używać swoich trofeów i zapisanych danych na tym koncie, dopóki nie przywrócisz oryginalny identyfikator konta w xRegistry.sys.

Polecam używać pustego konta bez trofeów i saveata lub konta bez ID konta.

Aby utworzyć fałszywy act.dat, musi być włączona Cobra 8.3 , a PS3 musi mieć co najmniej jedno konto z ważnym identyfikatorem kontai uruchomić grę wymagającą pliku licencji RIF/RAP.

Cobra wyszuka prawidłowy identyfikator konta na wszystkich istniejących kontach i utworzy act.dat podczas uruchamiania gry przez XMB. Jeśli nie zostanie znaleziony identyfikator konta,act.dat nie zostanie utworzony .

Możesz utworzyć fałszywy identyfikator konta (np. ReactPSN), w tym celu przejdź do Sieć > ★ Narzędzia niestandardowego oprogramowania układowego > Narzędzia PSN i wybierz między „ Utwórz identyfikator konta ” lub „ Zastąp identyfikator konta ” (Uważaj na ostatnią opcję, ponieważ jeśli masz już fałszywy/prawdziwy identyfikator konta zostanie nadpisany). Zaleca się korzystanie z tych opcji na koncie, które nie posiada identyfikatora. PS3 uruchomi się ponownie, jeśli wszystko pójdzie dobrze.

Samouczek wyglądałby następująco:
Pobierz kupioną grę PSN z PS Store
Umieść plik RAP gry w „ X:\exdata ” lub „ /dev_hdd0/exdata ”
Uruchom kupioną grę PSN
Cobra sprawdzi, czy któreś z twoich kont PS3 ma identyfikator konta
Fałszywy plik act.dat zostanie utworzony podczas uruchamiania gry

Jeśli żadne z Twoich kont nie ma prawidłowego ID konta, musisz je utworzyć. Aby to zrobić, zaloguj się na lokalne konto PS3, na którym chcesz utworzyć identyfikator konta. Możesz sprawdzić, czy Twoje bieżące konto lokalne ma identyfikator konta, wybierając Karta Sieć > [★ Narzędzia niestandardowego oprogramowania sprzętowego] > Narzędzia PSN > Pokaż identyfikator konta .

Aby utworzyć sfałszowany plik act.dat, wykonaj następujące czynności:
Upewnij się, że Cobra 8.3 jest włączona
Wybierz kartę Sieć > [★ Niestandardowe narzędzia oprogramowania układowego] > Narzędzia PSN > Utwórz identyfikator konta
Wybierz kartę Sieć > [★ Niestandardowe narzędzia oprogramowania układowego] > Narzędzia PSN > Aktywuj konto
Uruchom kupioną grę PSN
Fałszywy plik act.dat zostanie utworzony podczas uruchamiania gry

Teraz masz sfałszowany plik act.dat, a Twoje konto lokalne jest aktywowane. Plik act.dat działa dla każdego konta lokalnego, potrzebujesz tylko jednego pliku dla wszystkich kont.


Zablokuj logowanie do PSN

Ta metoda została opracowana przez @DeViL303 , będzie działać tylko z włączoną Cobrą , Cobra zablokuje logowanie do PSN/SEN, gdy wywołania systemowe CFW są włączone, aby ją ponownie włączyć, musisz całkowicie wyłączyć wywołania systemowe CFW (możesz zrób to za pomocą webMAN MOD, psnpatch, SEN Enabler itp.).

Jeśli chcesz wyłączyć tę funkcję, po prostu usuń /dev_flash/vsh/resource/npsignin_plugin.lck


Tłumaczenia
Brazylijczyk: @jcorrea i @LuanTeles
Polski: @KcrPLo i @Agrippa
Włoski: @Sheireen
hiszpański: zły
Chiński tradycyjny/uproszczony: @xiaoyang


Ostatnie słowa

Mam nadzieję, że CFW działa dobrze i bez problemów dla wszystkich, alejeśli zauważysz jakiś problem, daj mi znać na moim Twitterze, a postaram się to naprawić jak najszybciej: @xXEvilnatXx

Kod źródłowy Cobra 8.3 i xai_plugin można znaleźć w moim repozytorium Github:
Cobra 8.3: https://github.com/Evilnat/Cobra-PS3/tree/master/8.3
xai_plugin: https://github.com/Evilnat/xai_plugin


Podziękowania i

podziękowania dla Team Rebug, Team Cobra,@mysis,@Joonie,@habib,@aldostools,@haxxxen,@DeViL303,@zecoxao,@3141card,@Berion,@kakaroto, @KW, @naezhrwer@Dean,@Rogero, @Estwald i każdy, kto przyczynił się do rozwoju sceny PS3.

Dzięki@DeViL303,@Berion,@Brandon Stump,@jcorrea,@nhie07,@NSC-Modz,@LuanTeles , @thejavigames , @raidriar , @xiaoyang , @Zwei , @haxxxen , @ RetroFan_90 , @SpyroMancer , @ patricksouza472 , @MrYadro , @ CFW-Us3r , @Andrio, @KcrPLo Nur Rakhmadi radżaba, @Lwiz , @Sheireen , @TheWizWiki i wszyscy, którzy pomogli mi przetestować CFW 4.88.

Jeśli o kimś zapomniałem, przepraszam, jest wiele osób na scenie PS3, a wy jest wielu ludzi, którzy
pomogli mi przetestować CFW.


Źródło:


Kod: Zaznacz cały
Uwaga! Materiał widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników. Kliknij tutaj aby zobaczyć.Download:

Kod: Zaznacz cały
Uwaga! Materiał widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników. Kliknij tutaj aby zobaczyć.
Vintage_77
Newbie
 
Posty: 9
Podziękował : 4 razy
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 18.12.2020, 22:10

Sponsorzy

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez KoFi-PL » 15.08.2021, 21:45

Witam
czy musi być tak naprawdę wyłączone to SYS CALL żeby był PSN normalnie i żeby go z automatu nie blokowało - nie chce mi się za każdym razem przechodzić do tego menu żeby wyłączyć SYSCALE aby się ZALOGOWAĆ DO PSN - to trochę upierdliwe jest. Ale pytam dlatego czy jest to aż tak niebezpieczne żeby były włączone syscalle podczas zalogowanego PS3 do PSN?
Wcześniej miałem jakiś Rebug najnowszy i SEN Enabler v6.2.7 i wszystko było git. Trochę żałuję że przeszedłem na ten nowy CFW bo teraz mi nie chodzi trainer do resident evil 5 a lubiłem nawalać w mercenaries na nieskończonych broniach zwłaszcza zamrażających :D Ktoś wie jak to zrobić żeby trainer do RE5 znów zaczął działać? Ładowałem płytę z webmana i trainer odpalało sie bezpośrednio z XMB - teraz już to nie działą - ale samo RE5 działa. Nie wiem czemu tak :(
KoFi-PL
Newbie
 
Posty: 5
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 14.08.2021, 11:34
Firmware: cfw
PSN ID: KoFi-PL

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez KoFi-PL » 30.08.2021, 16:33

jak usunąłem to /dev_flash/vsh/resource/npsignin_plugin.lck to każe mi przeinstalować firmware po przyciśnieciu zaloguj się do psn.
KoFi-PL
Newbie
 
Posty: 5
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 14.08.2021, 11:34
Firmware: cfw
PSN ID: KoFi-PL

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez adamk102 » 13.09.2021, 21:38

Czyli co nie warto instalować? Mam chyba ostatniego ferroxa na PS3. A jakoś nie znalazłem innego cfw 4.88

Wysłane z mojego HD1900 przy użyciu Tapatalka
adamk102
Silver Member
Silver Member
 
Posty: 34
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 3 razy
Dołączył(a): 24.03.2015, 12:57
Firmware: Rebug LITE 4.76

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez majcherpl » 27.09.2021, 13:40

Ja z kolei mam inny problem - może ktoś podpowie co może być przyczyną

dziś dostałem od znajomka konsole (slim 2004a), soft najnowszy 4.88, instalacja najnowszego cfw evilnat 4.88.2 bez problemu, później gładko multiman i teraz zaczynają się schody. Po przerzuceniu gier które działają na mojej (identycznej konsoli tyle że 4.87) u niego w multimanie po przerzuceniu na dysk twardy, czy to do folderu game czy GAMES, multiman ich nie widzi - nie pomaga wyłączenie ftp, restart MM, odświeżanie. Już szlag mnie trafia co może być przyczyną. Czekać na inne CFW czy gdzie indziej może być problem ?
majcherpl
Newbie
 
Posty: 2
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 11.02.2021, 14:30

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez Sokal » 18.10.2021, 19:48

majcherpl napisał(a):Ja z kolei mam inny problem - może ktoś podpowie co może być przyczyną

dziś dostałem od znajomka konsole (slim 2004a), soft najnowszy 4.88, instalacja najnowszego cfw evilnat 4.88.2 bez problemu, później gładko multiman i teraz zaczynają się schody. Po przerzuceniu gier które działają na mojej (identycznej konsoli tyle że 4.87) u niego w multimanie po przerzuceniu na dysk twardy, czy to do folderu game czy GAMES, multiman ich nie widzi - nie pomaga wyłączenie ftp, restart MM, odświeżanie. Już szlag mnie trafia co może być przyczyną. Czekać na inne CFW czy gdzie indziej może być problem ?


Właśnie sprawdziłem to CFW na tym samym modelu ps3 co masz. Problem powinien ustąpić dopiero gdy dorzucisz najnowszego Webmana kompatybilnego z tą wersją. U mnie po instalacji gry ISO odrazu się wyświetliły.
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Avatar użytkownika
Sokal
Gold Member
Gold Member
 
Posty: 55
Podziękował : 6 razy
Otrzymał podziękowań: 1 raz
Dołączył(a): 23.09.2015, 00:13
Firmware: CFW EVILNAT 4.88.2

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez fojaxi2342 » 24.10.2021, 18:16

Zainstalowałem CFW 4.88 oraz multiMAN, aktualnie mam taki problem że jak wkładam płytę z orientalną grą do konsoli to jej mi nie czyta, jakieś pomysły?
fojaxi2342
Newbie
 
Posty: 1
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 24.10.2021, 14:56

Re: CFW EVILNAT 4.88.2 COBRA 8.3 [CEX] [FINAL]

Postprzez mutiPS3 » 21.12.2021, 04:42

Podpinam się pod pytanie mi też nie czyta płyt na CFW EVILNAT 4.88.2 wyskakuje błąd 80022d90 z oryginalną grą w napędzie jak zainstaluje mmMana i zmieniam płyty i odświeżam to się raz pojawiają raz nie. Już chciałem wgrać 4.88 OFW żeby konsolę (SLIM CECH-2504A) przerobić za pomocą przeglądarki z filmiku na yt ale przy próbie instalacji wskoczył mi czerwony ekran śmierci więc wgrałem spowrotem sprawny spatchowany wsad programatorem E3 FALASHER i wgrałem jak narazie 3.55 Rogero Downgrader RSOD i nie wiem co dalej bo instrukcja do rebuga 4.82 na tym etapie przestaje działać :/ POMOCY ! :(
mutiPS3
Newbie
 
Posty: 1
Podziękował : 0 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz
Dołączył(a): 20.12.2021, 15:08
Firmware: 4.88  • Sponsorzy

Powrót do Custom Firmware

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

© 2010-2021